Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Stöd till unga internflyktingar i Syrien

På grund av konflikter och katastrofer finns det över 45 miljoner internflyktingar i världen. Bara i inbördeskrigets Syrien finns nästan 6,5 miljoner personer som befinner sig på flykt i sitt eget land. Trots det höga antalet finns det brist på information om internflyktingarnas situation. Internflyktingar lever i utsatthet och de har ofta endast begränsad tillgång till grundläggande resurser. Flickor och unge kvinnor är särskilt sårbara och riskerar att inte kunna tillgodogöra sig en utbildning utan istället utsättas för våld och barnäktenskap.

Postkodstiftelsen vill i detta projekt tillsammans med Project Soar ge stöd till tjejer som är internflyktingar i nordväst Syrien för att öka målgruppens självmakt och förbättra deras framtidstro.


Vad händer i projektet?

Projektet kommer att kartlägga situationen för internflyktingar i Syrien och anpassa utbildningsprogram till en lokal kontext. Lokala ideella organisationer ska utbildas för att sedan kunna sprida kunskaper om självkänsla, självförtroende, självmant, kunskap om rättigheter, kontroll över den egna kroppen och tro på framtiden till eleverna. Slutligen ska Project Soar arbeta med lokala aktörer för att förankra och skala upp programmet.

 


Varför fick projektet stöd?

Detta projekt bidrar till att uppfylla Postkodstiftelsens stadgar om att ge stöd till barn och vuxna i utsatta situationer eller katastrofer.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i januari 2021 och avslutades i november 2022

För mer info: https://www.projectsoar.org