Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Prototyper för framtidens scenkonst

Enligt en utredning av Svenska Kulturrådet slog det fast att det konstnärliga arbetet behöver uppdateras för att möta de behov som uppstår i en digitaliserad tid. Utredningen konstaterade också att de kommer behövas en uppdaterad kompetens kring de nya digitala möjligheterna. Kulturlivet behöver också komma i dialog och kunskapsutbyte med andra branscher som har kunnandet om ny teknik. För att framtidssäkra scenkonsten och kulturen bör man utforska och använda teknisk innovation för att skapa ökad tillgänglighet, inte minst för att nå de yngre målgrupperna som vuxit upp under den digitala revolutionen och har i många fall andra preferenser för hur man tar del av kultur. 

I detta projekt vill Bombina Bombast möjliggöra för aktörer inom scenkonsten att tillsammans med unga referensgrupper och teknikexperter utforska relationen mellan scenkonst och ny innovativ teknologi och tillsammans skapa nya innovativa scenkonstverk. 

Projektet stöttas med 2 370 000 kronor. 


Vad händer i projektet?

  • – Fyra scenkonstprototyper som utforskar relationen mellan innovativ teknologi och scenkonst skapas, 
  • – Seminarier anordnas om projektets lärdomar, 
  • – Experter inom teknik och scenkonst, ingenjörer och lokala teknik- och scenkonstintresserade ungdomar engageras, 
  • – Scenkonstfestival anordnas.  

Varför fick projektet stöd?

Projektet bidrar till att kulturens framtida relevans, tillgänglighet och publika dragningskraft i det nya digitala landskapet stärks. 


Projektets tidsstatus

37%

Projektet startade i januari 2024 och avslutas i maj 2025

För mer info: https://www.bombinabombast.com/