Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Restaurering av boreala områden i Finland

Traditionellt har samiska och finska samhällen som levt i skogslandskapen sysslat med fiske, jakt och renskötsel och inte förändrat naturen i någon stor utsträckning. Från mitten på 1900-talet har dock det industriella skogsbruket med fokus på pappers- och massatillverkning resulterat i att 95–97% av de finska natur- och gammelskogarna och deras ekosystem har försvunnit samt att fem miljoner hektar torvmark har utdikats.

I detta projekt vill Snowchange Cooperative restaurera viktiga boreala skogar och torvmarker i Finland genom praktiska åtgärder som baseras på forskning och traditionell kunskap.

Projektet stöttas med 7 000 000 kronor.


Vad händer i projektet?

Restaurering av viktiga boreala skogar och torvmarker i Finland genom praktiska åtgärder som baseras på forskning och traditionell kunskap. Inom ramen för projektet ska 250 hektar skog restaureras med metoder baserade på forskning och traditionella samisk landanvändning samt 100 hektar utdikad torvmark och skog restaureras.


Varför fick projektet stöd?

Det intensiva skogsbruket påverkar den samiska kulturen och rennäringen negativt och deras möjlighet att skydda och förvalta skogen är i dagsläget begränsad. Att etablera CCAs där skog restaureras är en praktisk lösning som ger betydelse på marken. Projektet är en del av Postkodstiftelsens satsning ”Northern Forest Initiative”.


Projektets tidsstatus

70%

Projektet startade i mars 2023 och avslutas i december 2024

För mer info: http://www.snowchange.org/