Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Restaurering av viktig skog i Albanien och Nordmakedonien

De senaste årens förlust av viktig skog i Albanien och Nordmakedonien har påverkat ekosystemet och den biologiska mångfalden negativt. Även rovdjur som björn, varg och lodjur har påverkats negativt då förekomsten av s.k. gröna korridorer som binder samman olika skogsområden nationellt och transnationellt minskat.

I detta projekt vill IUCN, International Union for Conservation of Nature and Natural Resources, bidra till att restaurera och bevara särskilt betydelsefull skog i Albanien och Nordmakedonien och stärka lokala, regionala och nationella aktörers kapacitet och engagemang för hållbar skogsförvaltning.

Projektet stöttas med 6 900 000 kronor.


Vad händer i projektet?

Projektet består av 2 delar:
– Första delen handlar om att restaurera särskilt viktig skog i två prioriterade områden i varje land där områdena väljs ut genom processen ROAM (restoration opportunities assesment methodology).
– I den andra delen kommer IUCN stärka lokala, regionala och nationella aktörer kapacitet och engagemang vad gäller skogshållning och restaurering via utbildningar, workshops och påverkansarbete. Nyckelaktörer från lokalsamhället, relevanta departement och myndigheter samt allmänhet kommer att få information om vikten av att bevara och restaurera skog.


Varför fick projektet stöd?

De boreala och tempererade skogarna i Albanien och Nordmakedonien spelar en avgörande roll som kolsänkor och för att bevara den biologiska mångfalden. För att skydda ekosystemet och öka våra chanser att nå våra klimatmål så är det viktigt att vi skyddar och restaurerar dessa områden. ROAM processen skapar effektiva åtgärder, lokal förankring, långsiktighet och möjliggör även restaureringsåtgärder för lång
tid framöver. Projektet är en del av Postkodstiftelsens satsning ”Northern Forest Initiative”.


Projektets tidsstatus

60%

Projektet startade i januari 2023 och avslutas i juli 2025

För mer info: https://www.iucn.org/our-work/region/eastern-europe-and-central-asia/our-work