Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Rikare trädgård

Den sjätte massutrotningen av arter pågår just nu och en miljon arter bedöms vara hotade av utrotning inom en snar framtid. Klimatförändringar, ändrad markanvändning och invasiva främmande arter bedöms vara de allvarligaste hoten mot den biologiska mångfalden.

I Sverige finns uppskattningsvis 2,6 miljoner trädgårdar som tillsammans täcker en yta större än Blekinge – detta skapar förutsättningar för att lära sig mer om miljöfrågor och naturvård och praktiskt arbeta för att öka den biologiska mångfalden i sina egna trädgårdar. I detta projekt vill Fritidsodlingens Riksorganisation (FOR) öka kunskapen hos allmänheten om biologisk mångfald och hur denna kan gynnas i trädgården.

Projektet stöttas med 1 670 000 kr


Detta kommer att hända i projektet

Ta fram informationsmaterial om biologisk mångfald och praktiska förslag på vad som kan göras i en trädgård. All kunskap kommer att publiceras på Rikare Trädgårds hemsida och även spridas genom en föreläsningsturné.


Därför får projektet stöd

Projektet bidrar till att allmänheten lär sig mer om miljöfrågor och naturvård och kan aktivt bidra till att öka den biologiska mångfalden.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i juni 2020 och avslutades i maj 2022

För mer info: https://rikaretradgard.se/