Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Kultur för livet

Allt fler ungdomar hamnar i kriminalitet. Då många av dem är under 18 år hamnar de på Statens Institutionsstyrelsens speciella boenden, så kallade SiS-boenden, istället för på anstalt. Möjligheten till skapande och delaktighet i kultur saknas oftast. Genom att få prova på kulturaktiviteter kan ungdomen få möjlighet att lära sig något nytt, förhoppningsvis hitta ett nytt intresse och kanske se en talang hos sig själv som kan bidra till önskan om ett annat liv efter avtjänat straff. Då Riksskådebanans kulturverksamhet på anstalter för vuxna har visat sig ha god inverkan på de deltagande klienterna vill man nu utvidga sin verksamhet till att bedriva inkluderande kulturaktiviteter på SiS-boenden över hela landet. 

Riksskådebanan vill i detta projekt bidra till att bryta negativa livsmönster hos unga boende på SiS-boenden och öppna upp för nya mer positiva val i livet med förhoppningen om minskade återfall i kriminalitet och tryggare ungdomar. 

Projektet stöttas med 2 500 000 kr.


Vad händer i projektet?

  • – Ungdomarna på boendena kommer erbjuds den kulturaktivitet som regionen valt i samråd med boendet, det kan vara teater, musik, skrivande eller annat.
  • – Personal på boendena kommer erbjuds ett metodmaterial för att själva kunna bedriva viss kulturverksamhet även utanför projektet.
  • – Effekt och resultat kommer att följas och mätas för att skapa bättre förutsättningar både under projektets gång och på sikt för att bedriva kulturaktiviteter på SiS-boenden.
  • – Kunskap och erfarenheter kommer att samlas i metodmaterial som kan användas av fler kulturpedagoger på längre sikt.
  • – Projektet kommer också lyftas genom konferenser och konvent.

Varför fick projektet stöd?

Ungdomsbrottslighet i Sverige är ett stort problem. Att förhindra ungdomar att återgå till kriminalitet är något som är väldigt viktigt för hela samhället. Genom att uppmuntra till andra val i livet påverkas inte bara de deltagande unga, utan även deras anhöriga och en bred allmänhet.


Projektets tidsstatus

60%

Projektet startade i september 2023 och avslutas i februari 2025

För mer info: https://skådebanan.se