Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Rise Män

Personer som utsatts för sexuella övergrepp som barn lider ofta av symptom eller problematik i vuxen ålder. Närmare 400 000 män i Sverige lever med erfarenheten att ha utsatts sexuellt som barn, och av dessa beräknas 85 % inte ha berättat om övergreppen för någon. Stigmat för män att berätta om sexuella övergrepp i barndomen är stort, och deras startsträcka för att söka hjälp är längre än för kvinnor. När män vågar berätta ökar förutsättningarna för att förövare anmäls, och det blir då mer riskfyllt att begå brott. Att dela sina erfarenheter minskar också den psykiska ohälsan som många lever med. Det finns idag ett stort behov av att nå män som utsatts för sexuella övergrepp i barndomen och erbjuda dem stöd.

I detta projekt vill Rise Sverige öka möjligheterna för män att söka och få stöd för att minska de negativa effekterna av att ha utsatts sexuellt i barndomen.

Projektet stöttas med 1 995 000 sek


Vad händer i projektet?

Genomförande av en enkätstudie med målgruppen samt framtagning av två referensgrupper, en med utsatta män och en med verksamma som möter utsatta. Framtagning av informationsmaterial, samt film och digital annonsering. Uppdatering av manualer och rutiner, samt bemanning av Rise stödtelefon.


Varför fick projektet stöd?

Projektet bidrar till att uppfylla Postkodstiftelsens stadgar om att ”ge stöd till barn och vuxna i utsatta situationer eller katastrofer”


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i september 2021 och avslutades i augusti 2023

För mer info: https://rise-sverige.se/