Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Romsk hantverk – igår, idag, imorgon

Romska kulturcentret i Malmös projekt vill dels öka allmänhetens kunskap om romsk kultur, och dels möjliggöra för romska ungdomar att skapa nytt romskt hantverk. Kunskapen om romskt hantverk är låg i Sverige, både bland romer själva och bland en bredare allmänhet. I projektet kommer man dels verka för att bevara och synliggöra det romska hantverket genom att inventera och restaurera befintliga föremål men även revitalisera och utveckla det genom att starta upp en hantverksutbildning för unga romer. Flera lokala utställningar på museer runt om i landet kommer att genomföras. Bland annat kommer Rosa Taikons fars smycken och hantverk att ställas ut.

 


Vad ska hända i projektet

Starta upp hantverksutbildning för romska ungdomar, inventera och restaurera befintligt romskt hantverk, utställningar om romskt hantverk och rapport samt seminarium om arbetet.


Därför fick projektet stöd

Romskt hantverk är ett viktigt kulturarv. Detta projekt bidrar till att skapa en nyanserad bild av den romska folkgruppen samt att minska motsättningarna och fördomarna hos majoritetsbefolkningen.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i juni 2017 och avslutades i december 2018

För mer info: http://www.rkcmalmo.se