Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Sagornas skog

Människans kontakt med skogen har minskat drastiskt de senaste hundra åren, samtidigt som positiva upplevelser av naturen bidrar till känslan av att den är värd att bevara. I detta projekt vill Studiefrämjandet i Sörmland locka människor ut i skogen med sagoberättande och teater. Syftet är att nå grupper med liten eller ingen erfarenhet av att vistas i naturen och att kunna bidra med nya kunskaper och positiva naturupplevelser. 

Projektet stöttas med 144 100 kronor och är ett av de projekt som beviljas stöd inom satsningen ”Möten med naturen”. 

 

 


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i september 2019 och avslutades i oktober 2020