Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

SamArtbete

Konsten i norra Sverige spirar och hittar nya rum och samarbeten. Det behövs dock fler initiativ för att stimulera det. I detta projekt verkar Galleri Syster för att, i Norrbotten, utveckla samtidskonstscenen och möjligheter till samarbeten. 

Galleri Syster kommer även att skapa möjligheter för unga att skapa och arbeta med konst och kultur. Projektet är uppdelat i fem olika delar: SamArtbete, Lillasyster SamArtbete, Lillasyster inkubator, SamArtbete internationellt, samt en publikation.   

Projektet stöttas med 1 620  000 kronor. 


Detta kommer att hända i projektet  

Nätverk och mentorskap för norr- och västerbottniska konstnärer, samt särskilda insatser för unga konst- och kulturutövare. Inom projektet produceras också ett antal utställningar.


Därför fick projektet stöd

Projektet bidrar till att motverka centraliseringen av konst och kultur till de större städerna, och breddar den samtida konsten i Sverige genom att stimulera fler perspektiv att ta plats.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i april 2019 och avslutades i december 2020

För mer info: http://gallerisyster.se