Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

  • Foto: Peter Lang

  • Foto: Peter Lang

  • Foto: Virserums Konsthall

  • Foto: Jens Evaldsson

Lyssna – samforskande för en hållbar framtid

De klimatförändringar vi står inför är komplexa och kan vara svåra att ta till sig. I det här projektet vill Färgfabriken i Stockholm, tillsammans med konsthallarna i Virserum och Skellefteå sammanföra ungdomar från de olika platserna – från stad och från landsbygd – med forskare och konstnärer. Tillsammans får de undersöka vår tids klimatutmaningar och gemensamt forma grunden till tre olika utställningar som visas på de medverkande konsthallarna.

Gränsöverskridande samarbeten kan bidra till en ökad förståelse för andra människors utgångspunkter, drivkrafter och syn på klimatfrågan. Så vill projektet skapa förutsättningar för att mobilisera för ett kraftfullt agerande mot klimatförändringar.

 

Projektet stöttas med 2 150 000 kr.


Detta kommer att hända i projektet

De tre konsthallarna samlar lokala ungdomar som tillsammans med konstnärer och forskare undersöker miljö- eller klimatfrågor. Det som kommer fram under mötena visualiseras sedan i form av tre utställningar


Därför fick projektet stöd

Projektet bidrar till ökad insikt, förståelse och föreställningsförmåga och verkar för ett större engagemang för klimatet.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i december 2019 och avslutades i januari 2022

För mer info: https://fargfabriken.se/sv/