Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Samverkan för att öka ungdomars utvecklingsmöjligheter

En stor samhällsutmaning på många orter är bristen på möjligheten för ungdomar att utvecklas och förbereda sig inför vuxenlivet och ett arbetsliv. Många ungdomar känner sig tvingade att flytta och möjligheterna till praktikplatser och få prova på arbetslivet är begränsade. Samtidigt är många engagerade i en idrottsförening vilket blivit en allt viktigare mötesplats. Brynäs IF ger i detta projekt, med idrottsföreningar som utgångspunkt, en möjlighet att träffas och utbyta kunskap och lösningar för att skapa bättre lokalsamhällen för unga att utvecklas i.


Vad ska hända i projektet

Lokala forum där föreningsliv, lokalt näringsliv och kommun möts. Brynäs IFs samverkansmodell för att minska ungdomsarbetslöshet sprids regionalt och nationellt.


Därför fick projektet stöd

Att förbättra ungdomars situation och möjligheter att utvecklas och förbereda sig inför vuxenlivet är viktigt både ur ett bredare samhällsperspektiv men också ur ett hälso- och individperspektiv.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i juni 2017 och avslutades i december 2018

För mer info: http://enbrastart.brynas.se/en-bra-start