Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Särskilda insatser för att öka utlandsfödda kvinnors valdeltagande

Idag är det stor skillnad i valdeltagandet mellan utrikesfödda och svenskfödda kvinnor. Utrikesfödda kvinnor har också lägre sysselsättningsgrad än såväl inrikesfödda kvinnor som utrikesfödda män. I detta projekt kommer Sveriges Kvinnolobby att göra en rad insatser för att bidra till höjt valdeltagande, samt skapa en grund för fortsatt samhällsengagemang och politisk organisering bland utrikesfödda kvinnor. Bland annat kommer man att ta fram informationsmaterial om valet på olika språk, samt på lättläst svenska.

Särskilda valambassadörer utbildas, som i sin tur håller i informationsträffar om valet. På några olika orter arrangeras även partiledardebatter och medborgarutfrågningar på temat jämställdhet. Fokus efter valet ligger på att stimulera målgruppen till att fortsätta att engagera sig politiskt eller i en förening.

 

 


Vad ska hända i projektet

Information om valet på flera olika språk, i såväl tryckt form, såväl som fysiska träffar och debatter. Information till målgruppen om hur man kan fortsätta att engagera sig, samt sammanställning av metodmaterial utifrån lärdomarna i projektet.


Därför fick projektet stöd

Genom att bidra till att öka valdeltagandet hos utrikesfödda kvinnor, samt tillvarata deras samhällsengagemang och öka deras organisering, bidrar projektet till integration och minskar utanförskap.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i januari 2018 och avslutades i februari 2019

För mer info: http://sverigeskvinnolobby.se