Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Scen utanför C

Många unga upplever att den bild som förmedlas av förorten mestadels är negativ och stereotypiserande. En anledning är att problemen i förorten, så som gängkriminalitet och segregation, i för hög grad definierar vad det är för område och vilka som bor där. Det är i stället viktigt att säkerställa att det finns en likvärdig tillgång till kultur, särskilt för barn och unga, eftersom det skapar en matkraft till våldet och en upplevelse av utanförskap hos ungdomarna. Men till skillnad mot många andra kulturformer har teatern misslyckats med att få fäste i förorterna.

I detta projekt vill Ung Teaterscen öka tillgången till kultur för ungdomar i förorten, genom att bilda sex nya amatörteaterföreningar runt om i Sverige, och på så sätt också bidra till en meningsfull fritid och ett ökat välbefinnande hos ungdomarna.

Projektet stöttas med 2 280 000 kronor.


Vad händer i projektet?

Scen utanför C genomförs tillsammans med Riksteatern där Ung teaterscen bidrar med de verktyg som krävs för att starta och långsiktigt bedriva amatörteaterföreningar, så som hjälp med att upprätta en budget och att utveckla demokratiska och rättvisa interna processer. Ungdomarna själva som startar föreningarna, skriver manus och producerar föreställningarna, som de sedan sätter upp i sitt område. Riksteatern står för den konstnärliga kvaliten och att bjuda in föreningarna till festivaler och andra gemensamma aktiviteter som drivs inom Länk, som är deras särskilda barn- och ungdomssatsning.


Varför fick projektet stöd?

Projektet bidrar till en mer likvärdig tillgång till kultur som i sin tur bidrar till ökad egenmakt och välbefinnande hos ungdomarna och till en minskad polarisering mellan förorterna och det övriga samhället.


Projektets tidsstatus

97%

Projektet startade i augusti 2022 och avslutas i juni 2024

För mer info: https://www.ungteaterscen.se/