Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

SCEN:SE – kultur för unga med autism och grava funktionsnedsättningar

Alla barn och unga ska ha rätt att fritt delta i kulturlivet. Men för barn och unga med svåra kognitiva och mentala funktionsnedsättningar, och för barn med svår autism, erbjuds i princip inget kulturutbud alls som är anpassat efter deras förutsättningar.  I detta projekt verkar Glada Hudik-teaterns Supporterklubb för att skapa kvalitativa konst- och kulturupplevelser som utgår från denna grupps behov och särskilda villkor. Det kommer att tas fram två scenkonstföreställningar som formas i nära dialog bland annat med barn och unga ur målgruppen.

Utgångspunkten är trygghet, närvaro och ett lekfullt deltagande som också skapar förutsättningar för social, språklig och fysisk utveckling. Som en förlängning av den ena föreställningen tas det också fram en multisensibel och visuell konstutställning där besökarna blir aktiva deltagare.

 

 


Vad ska hända i projektet

Två turnerande scenkonstföreställningar och en utställning, anpassade för målgruppen barn och unga med svårt autism eller kognitiva och mentala funktionsnedsättningar.


Därför fick projektet stöd

Genom detta projekt breddas kulturutbudet. Man bidrar också till att öka kunskapen om, och intresset för, att arbeta med målgruppen.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i januari 2018 och avslutades i september 2019

För mer info: http://www.ghtsupporterklubb.se