Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

SH|FT

Konstnärlig frihet är skyddad av FN:s deklaration om mänskliga rättigheter. Trots detta utsätts konstnärer, författare, artister och andra kulturskapare för censur, förtryck, förföljelse, fängslande, tortyr och mord runt om i världen. Det finns flertal organisationer som arbetar för att skydda och/eller uppmärksamma kulturskapares situation, dock verkar satsningarna allt för ofta under radarn. För att dessa ska lyckas behöver allmänheten och beslutfattarna få kännedom och förstå vikten av konstnärlig frihet. Detta kan bland annat göras genom att levandegöra berättelser från kulturskapare, som nu kanske gömmer sig i en rapport, och visa att den konstnärliga friheten är hotad.

I detta projekt vill Safe Havens Freedom Talks genom ett konstnärligt utställningsprojekt öka kunskapen om konstnärlig frihet hos allmänheten och beslutfattare.

Projektet stöttas med 2 400 000 kronor.


Vad händer i projektet?

Utveckling och en pilotutställning för att öka kunskapen om den konstnärliga friheten bland allmänheten och beslutsfattare. Utställningen kommer levandegöra dessa frågor, genom ljud, bild, film, foto, text och med uppträdanden och samtal på utställningarna med konstnärer och sakkunniga.


Varför fick projektet stöd?

Projektet är en del av vårt arbete inom kulturområdet och bidrar till konstnärlig frihet och kreativitet.


Projektets tidsstatus

93%

Projektet startade i mars 2022 och avslutas i september 2024

För mer info: https://sh-ft.org