Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Skapa en databas för fredlig värld

Det globala målet nummer 16, fredliga och inkluderande samhällen, har ett undermål som handlar om att avsevärt minska alla former av våld och dödligt våld. Idag saknas information om hur många våldsamma dödsfall som sker och därför går det inte att följa hur målet uppnås. I detta projekt kommer SIPRI (Stiftelsen Stockholms Internationella Fredsforskningsinstitut) att ta fram ett register över våldsamma dödsfall i världen, för att kunna kartlägga i vilken riktning utvecklingen går och mäta uppfyllandet av det globala målet.

 

 


Detta kommer att hända i projektet 

Skapa en fungerande databas över våldsamma dödsfall i världen

 

 

 


Därför fick projektet stöd 

Fredliga samhällen och frihet från våld är ett mål, men också ett medel för att nå hållbar utveckling. Därför är det av största vikt att kunna följa insatser inom området.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i april 2019 och avslutades i mars 2020

För mer info: https://www.sipri.org/