Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Skateboard för välbefinnande

Barn som lever på gatan, i slumområden eller befinner sig på flykt, löper en större risk att hamna utanför skolan och stärkas i sin marginalisering. Osäkra boendeförhållanden, barnarbete, politisk instabilitet och konflikt, är andra faktorer som förvärrar möjligheterna för barn att uppnå sin fulla potential. Även om Sydsudan, Kenya och Bangladesh är geografiskt utspridda länder, så finns det områden med många likheter vad gäller socioekonomiska ojämlikheter och begränsad tillgång till utbildning och hälsovård. För att motverka dessa problem behövs satsningar på utbildning och hälsa, så att barn i dessa områden får en rättvis och säker uppväxt.  

Skateistan vill med detta projekt bidra med utbildning och förbättrad psykisk och fysisk hälsa för barn i utsatta situationer i Sydsudan, Kenya och Bangladesh, genom att kombinera skateboarding med undervisning.  

Projektet stöttas med 2 320 000 kronor. 


Vad händer i projektet?

  • – Veckovisa program anordnas där lektioner kombinerar skateboarding med efterföljande utbildning, i både klassrum och skateparker 
  • – Lektionerna utformas med lokala partners för att säkerställa geografisk lokal relevans 
  • – Event anordnas för att öka sammanhållningen bland barnen, samt öka förståelsen för skateboardklasserna hos vårdnadshavarna 
  • – Regelbundna utbildningar och workshops genomförs med lokala partners för att stärka kapaciteten och ge verktyg, när det gäller att navigera de unika utmaningarna med att hantera marginaliserade barngrupper 

Varför fick projektet stöd?

Projektet bidrar till att barn i utsatta situationer får ökad tillgång till utbildning, och möjlighet till förbättrad psykisk och fysiska hälsa genom skateboarding.


Projektets tidsstatus

14%

Projektet startade i april 2024 och avslutas i mars 2026

För mer info: https://www.skateistan.org/