Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Skogen mellan oss

Till och från debatteras kulturens värde i media, som ett eko av ekonomiska nedskärningar och politikers ovilja att låta kulturen verka på en armlängds avstånd. Konstlivet utanför de större städerna är eftersatt och infrastruktur för konst saknas oftast i glesbygd. Det behövs skapas alternativ som visar på den potential och det kreativa driv som finns i glesbygden.

Mycket av Sveriges glesbygd finns i eller i närheten av skogen och skogen spelar en viktig roll för glesbygden. Postkodstiftelsen vill i detta projekt, tillsammans med Konstfrämjandet Gävleborg, skapa långsiktiga förutsättningar för glesbygden som en kulturrik och kreativ arena genom ett stort konstprojekt i skognära glesbygd.

Postkodstiftelsen stöttar projektet med 2 970 000 kr.


Vad händer i projektet?

Sex av Konstfrämjandets distrikt i Mellansverige går samman i ett stort konstprojekt.  Tillsammans bygger de en katalysator för konst i skogsnära glesbygd utformad  utifrån dessa platsers olika förutsättningar. Genom en gemensam plattform och identitet skapar man större engagemang och synlighet.


Varför fick projektet stöd?

Detta projekt bidrar till att uppfylla Postkodstiftelsens stadgar om att främja samarbete över gränser, såväl nationsgränser som kulturella sådana.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i november 2020 och avslutades i februari 2022

För mer info: http://konstframjandet.se/projekt/skogen-mellan-oss/