Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Skogen som tog slut

Naturskog är skog som fått växa ostört utan att avverkas och återplanteras. Det är intakta ekosystem och har därför en rik biologisk mångfald. Idag har Sverige dock väldigt lite naturskog kvar, den större delen av svenska skogar är odlad. I detta projekt gör Fältbiologerna en insats för att rädda Sveriges sista naturskogar och de många arter som lever där.

Projektet stöttas med 1 710 000 kronor.


Detta kommer att hända i projektet 

Framtagande av pedagogiskt material, film, folkbildning och opinionsbildning.  

 

 


Därför fick projektet stöd

För att leva upp till ambitionerna om att vara en naturskyddsmedveten nation, måste Sverige vara oerhört försiktiga med den naturskog som finns kvar, vilket detta projekt bidrar till att belysa.  


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i juni 2019 och avslutades i augusti 2020

För mer info: https://omskogen.se/