Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Skogligt mångbruk för biologisk mångfald

Inriktningen på skogsbruket har under många decennier dominerats av produktion och leverans av bulkråvara till skogsindustrin. Detta har medfört ett intensivt skogsbruk med fokus på stordrift och hög produktion av virkesvolymer. Vilket i sin tur har resulterat i en genomgripande omvandling av skogslandskapet och orsakat flera allvarliga miljöproblem. Skogsbruk som bibehåller skoglig kontinuitet samt en minskad avverkningstakt är kraftfulla verktyg för att öka skogens bidrag i klimatarbetet. Det finns ett stort behov av att förändra nyttjandet av skogen för att värna och öka kollagren i skogen, samt förbättra skogarnas resiliens. Samtidigt förväntas skogliga verksamheter ha allt högre ekologisk kunskap och ta ansvar för bevarad biodiversitet. För att möjliggöra en omställning av nyttjande av skogen är inspiration, kunskap och erfarenhetsutbyte nödvändiga.

I detta projekt vill Föreningen Skogens Mångbruk verka för ett skogligt mångbruk som bidrar till att bevara biologisk mångfald och säkerställa skogens kolinlagrande potential genom inspiration, rådgivning och informationsspridning.

Projektet stöttas med 1 750 000 kronor.


Vad händer i projektet?

  • – Identifiera och skapa kontakt med inspirerande exempel som bedriver skogligt mångbruk,
  • – Ge stöd, uppmuntran och rådgivning till personer inom skogligt mångbruk samt,
  • – Sprida information och öka intresset för skogligt mångbruk.

Varför fick projektet stöd?

Ett variationsrikt skogsbruk kan spela en viktig roll för att motverka förlust av biologisk mångfald och för att motverka klimatförändringar. Genom att andra värden än ekonomiska sätts i fokus och genom inspiration, rådgivning och informationsspridning bidrar projektet till ett mer hållbart nyttjande av skogen.


Projektets tidsstatus

16%

Projektet startade i april 2024 och avslutas i december 2025

För mer info: https://www.skogensmangbruk.se/