Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Skogsmulle 65+

Positiva upplevelser av naturen bidrar till en ökad känsla av att naturen är värd att bevara – med ökad kunskap kommer engagemang som i förlängningen bidrar till ett mer hållbart samhälle. I detta projekt vill PRO i Västmanland sprida kunskap om skogen, samtidigt som pensionärer blir mer aktiva och får känna gemenskap både med varandra och naturen. Ett trettiotal föreningar kommer att ingå i projektet. 

Projektet stöttas med 185  000 kronor och är ett av de projekt som beviljas stöd inom satsningen ”Möten med naturen”.  


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i augusti 2019 och avslutades i april 2020