Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Skolbäck från fjäll till kust

Det finns många miljöutmaningar i svenska vatten. De allra största hindren för att nå Sveriges miljömål är fysisk påverkan i vattendrag, på grund av exempelvis flottning, muddring och vattenkraft, vilket påverkar den biologiska mångfalden negativt. Påverkade vattendrag leder till sämre förutsättningar för rovfiskar, någonting som skapar obalans i ekosystemet. På samma gång minskar allmänhetens kontakt med och kunskap om naturen – i synnerhet bland unga. Det vill Sportfiskarna ändra på!

I detta projekt kommer de att restaurera vattendrag i Jämtland och Halland. För att öka engagemanget för och kunskapen om miljöfrågor kommer skolelever att involveras i arbetet. Förhoppningen är också att fler lärare och annan skolpersonal ska inspireras till att använda naturen som klassrum även efter detta projekt.

Projektet stöttas med 2 950 000 kronor

 


Detta kommer att hända i projektet

Naturvårdsinsatser i 20 vattendragssträckor i Halland och Jämtland, samt tillhörande aktiviteter för elever i skolor i närheten av dessa vattendrag.


Därför fick projektet stöd

Projektet bidrar till ökad biologisk mångfald, samtidigt som man ökar engagemang och kunskap hos barn.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i september 2019 och avslutades i december 2021

För mer info: https://www.sportfiskarna.se