Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

  • Foto: Oskar Kihlborg

Skräpet under ytan

Östersjön och Sveriges insjöar har under lång tid fått en kraftigt försämrad ekologisk balans och inte enbart till följd av övergödning utan också i form av dumpning och nedskräpning där främmande material avger gifter och påverkar ekologin negativt. Ett konkret sätt att adressera problematiken i Östersjön och insjöar är att med hjälp av dykare avlägsna skräp   och plastavfall, samt att sprida kunskap som är tänkt att förhindra nytt skräp från att hamna i vattnet.

I detta projekt vill Hands2Ocean bidra till att rensa våra vatten från farligt avfall som batterier, bildäck och skrot, samt skapa uppmärksamhet kring nedskräpningen.

Projektet stöttas med 1 200 000 kronor.


Vad händer i projektet?

  • – Utöka möjligheten om att ta upp miljöfarligt avfall från vattnet,
  • – Expandering av verksamheten och etablering på nya platser runt om i landet (Göteborg, Malmö, Landskrona, Gävle, Karlstad)
  • – Skapa uppmärksamhet för vattenfrågan och belysa problematiken med nedskräpning genom konstinstallationer som utformas av erkända konstnärer och av skrot och skräp som har tagits upp från vattnet

 


Varför fick projektet stöd?

Inte bara det marina livet utan i hög grad även människor och landlevande djur påverkas negativt av nedskräpning och förgiftning i våra vatten. Att reducera mängden miljöfarligt avfall direkt och indirekt är därför angeläget. Projektet bidrar till detta.


Projektets tidsstatus

43%

Projektet startade i januari 2024 och avslutas i januari 2025

För mer info: https://www.hands2ocean.se/