Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Skydd till utsatta människorättsförsvarare

Situationen för människorättsförsvarare har blivit sämre i många länder, och särskilt utsatta är kvinnliga människorättsförsvarare. De löper större risk att utsättas för hot och attacker, sexuella övergrepp, smutskastningskampanjer och förtal. Att människorättsförsvarare skräms till tystnad är ett allvarligt demokratiproblem. I detta projekt kommer Front Line Defenders att stödja och stärka utsatta kvinnliga människorättsförsvarare så att de på ett säkert sätt kan fortsätta med sitt arbete.

 

 


Detta kommer att hända i projektet

Utbildning och erfarenhetsutbyte, samt stödinsatser i form av till exempel juridiskt stöd.

 

 

 


Därför fick projektet stöd

Att civilsamhällesorganisationer och människorättsförsvarare kan verka fritt är en förutsättning för att uppnå det globala målet om fredliga och inkluderande samhällen.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i april 2019 och avslutades i september 2021

För mer info: https://www.frontlinedefenders.org/