Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Skydda skog i Kenya genom lokal förvaltning och traditionell kunskap

I Nyeribergen så har avsaknaden av regleringar kring skogsbruk medfört omfattande skövling vilket i sin tur inneburit förödande konsekvenser för de urfolk som leve och beror av skogen. Skogen har även en kulturell och spirituell betydelse för urfolket i flera traditionella sedvänjor. De har en lång historia av traditioner och kunskap för att kunna leva i samklang med skogen men dessa riskerar nu att inte överföras till kommande generationer.

Indigenous Movement for Peace Advancement and Conflict Transformation (IMPACT) vill med detta projekt bidra till att skydda skog i Kenya genom att öka inflytande av urfolk i förvaltningen och ta tillvara på deras traditionella kunskap om bevarande.

Projektet stöttas med 2 350 000 kr.


Vad händer i projektet?

Projektet består av två övergripande delar:

  • – Involvera lokalbefolkningen i naturvård genom att upprätta en Community Forrest Association. Naturvårdsplaner förankras hos relevanta myndigheter, restaureringsinsatser och kapacitetsstärkning hos deltagare genom utbildning.
  • – I den andra delen sprids och tillvaratas traditionell kunskap om bevarandestrategier.

Varför fick projektet stöd?

Skogsområden som förvaltas av urfolk är några av världens mest intakta områden. Att säkerställa att urfolk har fortsatt inflytande över hur dessa områden förvaltas och brukas är en stor del i pusslet om hur vi ska skydda vårt klimat, biologisk mångfald och mänskliga rättigheter.


Projektets tidsstatus

69%

Projektet startade i januari 2023 och avslutas i december 2024

För mer info: https://www.impactkenya.org/