Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Skydda yttrandefriheten i Europa

Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna har utfärdat 330 domar om inskränkningar mot yttrandefriheten som bland annat handlar om hur förtalslagstiftning används för att tysta journalister, mediebolag som kontrolleras eller ägs av staten samt hot och våld mot journalister. Inskränkningar mott yttrandefriheten är är centrala i den negativa trend som vi ser gällande den demokratiska utvecklingen i många europeiska länder.

I detta projekt vill European Implementation Network främja yttrandefrihetsformer genom att kapacitetsstärka civilsamhället och implementera utlåtanden från den Europeiska domstolen för dessa mänskliga rättigheter.

Projektet stöttas med 1 940 000 kr.


Vad händer i projektet?

Projektet består av 2 delar:

  • – I den första delen ska EIN nå ut till, utbilda, kapacitetsstärka civilsamhällesorganisationer, jurister och journalister så de vet vilka domar europeiska domstolen utfärdat samt hur det kan implementeras i deras land.
  • – Del 2 bedriver organisationerna påverkansarbete för implementering av domarna. Konferens samt en rapport tas fram för att dela erfarenheterna och sammanfatta arbetet med domarna.

Varför fick projektet stöd?

Yttrandefriheten fyller en viktig funktion för att kritiskt granska och sprida information. Det är grundläggande i ett demokratiskt samhälle och är viktig att värna om mer än någonsin då den utmanas i alla fler länder, också i Europa.


Projektets tidsstatus

49%

Projektet startade i juni 2023 och avslutas i maj 2025

För mer info: https://www.einnetwork.org/