Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Slow Fashion i Orten

För att nå en hållbar utveckling måste vi se över vår konsumtion och styra bort från ett “slit och släng” paradigm mot en mer cirkulär ekonomi. Det gäller även barn och ungas klädkonsumtion. Så länge vi har ideal som säger att kläder alltid ska se helt nya och oanvända ut kommer klädesmarknaden se ut som den gör. I sociala medier kan vi följa en rörelse av slow/fair fashion influencers som uppmuntrar till hållbart mode. Det är en drivkraft och motivation att ha dessa i sitt flöde. Gottsunda Teater menar att man lätt missar målgruppen ungdomar i socioekonomiskt utsatta områden, platser där second hand historiskt förknippats med fattigdomskomplex och inte med miljömedvetet modeideal. Deras förening finns i detta område och både vill och kan nå den här målgruppen. Genom samverkan med lokala aktörer stärks möjligheten att Gottsunda som stadsdel kan bli ett gott exempel för fler områden att följa.

I detta projekt vill Gottsunda Teater inspirera och engagera ungdomar och därigenom bidra till en mer inkluderande och klimatpositiv ungdomskultur.

Projektet stöttas med 1 305 000 kronor.


Vad händer i projektet?

  • – Inom den första delen ska förarbete och research göras genom att intervjua ungdomar kring deras tankar om mode och konsumtion. Experter och forskare kommer att involveras genom en konferens. Ungdomarna kommer även få delta i worskhops kring hållbarhet.
  • – Inom andra delen ska en dansföreställning tas fram och researchen som görs i första fasen blir grunden till föreställningen.
  • – I sista delen satsas stort på att engagera ungdomarna på plats i Gottsunda och i samverkan med lokala aktörer: Influencers och andra inspiratörer bjuds in för att engagera barnen på ett kreativt sätt.

Varför fick projektet stöd?

Idag konsumerar vi långt över naturens förmågor på ett globalt smärtsamt och ojämlikt sätt vilket har negativa effekter på vår miljö och på människors hälsa. Genom att inspirera och visa vägen mot en beteendeförändring, som detta projekt gör, kan strukturer som bidrar till mer hållbar konsumtion och produktion etableras.


Projektets tidsstatus

23%

Projektet startade i januari 2024 och avslutas i december 2025

För mer info: https://www.gottsundateater.com/