Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Smålandstriennalen – Små Land

Kulturutbudet i mindre kommuner och orter är begränsat och ofta beroende av enskilda och ideella krafter. Myndigheten för kulturanalys har i flera rapporter varnat för att det håller på att växa fram vita fläckar på Sverigekartan, där medborgarna inte nås av något som helst allmänfinansierad, professionell konst eller kultur. Trots utmaningarna generellt finns det undantag runt om i Småland, med konstnärsdrivna organisationer och intressanta konstnärskap med bra mylla för utveckling. Men för att konst ska kunna verka som en vital del i samhällsutvecklingen krävs det utrymme, resurser och kunskap om konst och dess värde.

I detta projekt vill Smålands distrikt av Folkrörelsernas Konstfrämjande lägga grunden för och genomföra en återkommande konsttriennal för att skapa hållbara samarbeten och förbättra förutsättningar för konsten och utövare på mindre orter i Sverige.

Projektet stöttas med 2 940 000 kr.


Vad händer i projektet?

  • – Framtagning av arbetsmetoder för hållbart samarbete mellan konst- och kulturaktörer i Småland för att öka synligheten och förbättrade förutsättningar för konsten och utövare i glesbygderna,
  • – Genomförandet av lokalt förankrade konstnärliga projekt med tiotals medverkande konstnärer,
  • – Genomförandet av olika programpunkter, seminarium, samtal vid sidan av triennalen, för att lyfta fram konst som en möjlig del av samhällsutvecklingen genom att skapa dialoger med civilsamhället för utökad delaktighet och jämlikhet.

Varför fick projektet stöd?

Genom att möjliggöra hållbara samarbeten mellan kulturutövare ökar tillgången till kultur för allmänheten. Projektet bidrar till vårt arbete inom ”En jämlik tillgång till kultur för alla över hela landet”.


Projektets tidsstatus

67%

Projektet startade i maj 2023 och avslutas i december 2024