Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Small Fish – Big Impact

Det hårda fisketrycket och den nuvarande förvaltningen har gjort att bestånden av de små pelagiska fiskarna i Östersjön är på historiskt låga nivåer. Forskning visar exempelvis för strömmingen att individerna är mindre, de växer långsammare och blir könsmogna tidigare. Det är samma varningstecken som torsken uppvisade innan beståndet i östra Östersjön kollapsade 2019. Minskade fiskekvoter och en förändrad fiskeriförvaltning är nödvändiga för att säkerställa ett livskraftigt bestånd och återväxten av stora individer. Det saknas dock en heltäckande bild av kunskapsläget och tydliga rekommenderade åtgärder för att vända denna utveckling.

I detta projekt vill FishSec – Fiskesekretariatet verka för att fisket av foderfisk är hållbart och i linje med en ekosystembaserad förvaltning genom påverkansarbete och att verka för genomförandet av prioriterade åtgärder.

Projektet stöttas med 2 550 000 kronor.


Vad händer i projektet?

Projektet kommer inledas med att sammanställa kunskapsläget om de små pelagiska fiskarna i Östersjön och Nordsjön. Informationen kommer sammanställas i en vetenskaplig rapport och användas som underlag i påverkans- och kampanjarbete. Rapporten kommer även innehålla rekommenderade åtgärder för att bevara de små pelagiska fiskarna. För att sprida rapporten och de rekommenderade åtgärderna kommer en rad webinarier arrangeras och riktat kommunikationsarbete att genomföras. En av de centrala aktiviteterna kretsar kring oktobermötet i EU:s jordbruks- och fiskeråd där den årliga förhandlingen om vilka fiskerinivåer som ska tillåtas i Östersjön under det nästkommande året sker.


Varför fick projektet stöd?

Projektet bidrar till att livskraftiga bestånd av små pelagiska fiskar och att artbalansen i Östersjön säkerställs och på långt sikt till att en ekosystembaserad förvaltning implementeras i Östersjön


Projektets tidsstatus

23%

Projektet startade i september 2023 och avslutas i februari 2026

För mer info: https://www.fishsec.org/