Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Social samvaro och rehabilitering för personer med schizofreni och liknande psykoser

Personer med personliga erfarenheter av psykos, och deras närstående upplever stora brister i det dagliga stödet. Det råder också stora svårigheter för denna grupp att delta på lika villkor såväl i vården, som i samhället i stort. I detta projekt kommer IFSAP Halmstad att utveckla, implementera och utvärdera en ny metod för terapi och rehabilitering för personer med schizofreni. Deltagarna kommer också att vara involverade i att vidareutveckla och ta fram särskilt anpassade aktiviteter för andra i samma målgrupp.

Projektet är ett av de projekt som beviljats stöd inom ramen för temautlysningen ”Psykisk hälsa genom livet”.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i september 2018 och avslutades i maj 2019