Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Social samvaro för unga med neuropsykiatriska diagnoser

Unga med neuropsykiatriska diagnoser såsom autism, Aspbergers syndrom eller ADHD, stöter på fler hinder i vardagen än andra och upplever också svårigheterna annorlunda. Därför är de också i högre utsträckning i en riskzon för stress, utanförskap, isolering och psykisk ohälsa. I detta projekt kommer Attention Halmstad att genom uppsökande verksamhet identifiera och bjuda in deltagare ur denna målgrupp till regelbundna träffar där man, förutom att uppleva gemenskap också får mer kunskap om sina diagnoser och möjlighet att se de styrkor som diagnoserna innebär.

Projektet är ett av de projekt som beviljats stöd inom ramen för temautlysningen ”Psykisk hälsa genom livet”.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i september 2018 och avslutades i juni 2019

För mer info: https://attentionhalmstad.se/