Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Soldriven belysning på behandlingshem i Malawi

Covid-19 har påverkat hela världen men länder där sjukvårdssystemen är sämre rustade att bemöta pandemin har drabbats särskilt hårt. I Malawi ombeds patienter ta med levande ljus eller fotogen då de inte kan behandlas efter att solen gått ner på grund av bristande tillgång till elektricitet i hälsocentren. Detta bromsar hanteringen av sjuka.

I detta projekt vill SolarAid bidra till att minska smittspridningen av Covid-19 i Malawi genom att skapa tillgång till soldriven belysning och därmed öka förutsättningarna för sjukvården i Malawi att behandla och förebygga sjukdomen.

Projektet stöttas med 1 000 000 kr

 


Detta kommer att hända i projektet

Skapa tillgång till belysning inom sjukvården genom att distribuera soldrivna belysningssystem, utrusta lokala hälsoarbetare med soldrivna produkter för att kunna besöka avlägsna områden på landsbygden, och nå ut ti Il personer på landsbygden med viktig hälsoinformation om Covid-19 för att minska smittspridningen.


Därför fick projektet stöd

Projektet bidrar till hålbarhetsmålet god hälsa som är en förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och bidra till samhällets utveckling.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i maj 2020 och avslutades i november 2020

För mer info: https://solar-aid.org/