Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Somaya Center

Våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck är ett allvarligt och omfattande samhällsproblem. Många undersökningar visar att kvinnor som utsatts för våld drabbas av psykisk ohälsa, lågt samhällsdeltagande och i flera fall återvänder de till en våldsam relation.

I Sverige utsätts kvinnor med utländsk bakgrund i högre utsträckning än kvinnor födda i Sverige. Faktorer som påverkar kan vara utanförskap, isolering, låg utbildningsgrad, språksvårigheter, svaga sociala nätverk samt ekonomiskt beroende till förövaren eller närstående. Utrikesfödda kvinnor står också ofta långt ifrån arbetsmarknaden vilket hindrar dem från att bli självförsörjande, uppnå egenmakt och därmed kunna påverka sin situation. Det bidrar till att det är svårt att nå dessa kvinnor med samhällsinsatser och att det krävs mer långsiktiga och riktade insatser för att hjälpa dem ta sig ur den utsatta situationen.

I detta projekt vill Somaya kvinno- och tjejjour etablera ett fysiskt center dit kvinnor med utländsk bakgrund kan komma och få hjälp och verktyg för att förstå sina möjligheter och praktiskt ta sig ur den våldsamma kontexten.

Projektet stöttas med 2 370 000 sek


Vad händer i projektet?

Ett kompetenscenter och mötesplats skapas för kvinnor med erfarenhet av hedersrelaterat våld. Planera och ta fram olika stödaktiviteter som utgår från metoden ”Rum för stöd”.


Varför fick projektet stöd?

Projektet bidrar till att uppfylla Postkodstiftelsens stadgar om att ”ge stöd till barn och vuxna i utsatta situationer eller katastrofer”.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i december 2021 och avslutades i december 2023

För mer info: https://somaya.se/