Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Spara vatten – öka skörden

Den politiska och ekonomiska krisen som pågår i Libanon påverkar befolkningen och de syriska flyktingarna i stor utsträckning. Till följd av krisen tar allt fler upp jordbruk som sysselsättning vilket har en negativ påverkan på de vattenresurser som finns. De 116 000 personerna som bor i det område som UNESCO utsett som biosfärsområde överanvänder vattenresurserna till följd av minskad nederbörd. Den ekonomiska krisen kombinerat med klimatförändringarna försämrar den redan sårbara befolkningens levnadsvillkor.

ISTITUTO OIKOS vill med detta projekt minska effekterna av klimatförändringarna på befolkningens levnadsvillkor och minska utarmningen av vattenresurserna genom att utveckla ett innovativt bevattningssystem och lära ut klimatanpassade jordbruksmetoder.

Projektet stöttas med 2 750 000 kr.


Vad händer i projektet?

  • – Metoder för att minska överanvändning av vattenresurser tas fram, ett innovativt bevattningssystem upprättas och jordbrukarna får utbildning i klimatanpassade odlingsmetoder.
  • – En manual över hur systemet fungerar tas fram och en vattenkommitté etableras för att ansvara över skötseln av systemet.
  • – En informationskampanj om klimatförändringar och vikten av att spara vatten genomförs och besök av lokala event för att nå jordbrukare.

Varför fick projektet stöd?

Att hitta innovativa och fungerande sätt för att öka de mest sårbaras motståndskraft mot klimatförändringarna är av stor vikt. Det finns behov av att skydda de existerande naturresurserna då klimatförändringarna drabbar människor hårt runtom i världen. Projektet bidrar till detta.


Projektets tidsstatus

98%

Projektet startade i november 2022 och avslutas i maj 2024

För mer info: https://www.istituto-oikos.org/