Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Spill ingen tid!

Flera undersökningar visar att en majoritet av Sveriges unga känner oro över klimatet och miljön inför framtiden. Den här oron kan bli överväldigande och förlamande för många. Med den kan även vara konstruktiv och leda till engagemang och agerande. Enligt klimatpsykologin behöver unga få korrekt information, träning i att sätta ord på sina känslor och lära sig hur de kan bidra. Skolan har en unik roll för att hjälpa elever att se sig själv som medborgare som har kraft att påverka, men de flesta kommuner saknar strategier för undervisning om hållbar utveckling i skolan. Många pedagoger vittnar även om att de ä styrda av en bedömningsstyrd vardag och efterfrågar såväl kompetensutveckling som engagerade metoder.

Spilloteket vill med detta projekt stärka högstadielärarnas möjlighet att undervisa i hållbar utveckling. Med ämnesövergripande, kreativa och inspirerande metoder vill man minska ungas oro och passivitet inför framtiden och öka deras upplevda påverkansmöjligheter.

Projektet stöttas med 2 480 000 kr.


Vad händer i projektet?

I dialog med bland annat elever, elevhälsa, lärare och kunniga inom området tas ett ämnesöverskridande utbildningskoncept om hållbar utveckling fram som används under högstadiets temadagar. Utbildningskonceptet utgörs av förslag på temadagar och metoder som relaterar till elevernas vardag så som mat, kläder och kroppen. Materialet är upplevelsebaserat och ska utveckla det praktiska görandet och att tänka nytt tillsammans med andra.


Varför fick projektet stöd?

Ett effektivt sätt att skapa hoppfullhet är att, tillsammans med andra börja agera i linje med det man hoppas på. Det är ett samhälleligt ansvar att bemöta unga människors oro inför den klimat- och miljökris som vi befinner oss i samt stärka deras förmåga till kollektivt handlande och driva på mot en snabbare omställning.


Projektets tidsstatus

82%

Projektet startade i mars 2023 och avslutas i september 2024

För mer info: https://www.spilloteket.se/