Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Stärka sektorn för social förändring genom idrott

Användningen av idrott som en metod för hållbar utveckling har ökat under de senaste 20 åren och idrotten erkänns nu som en värdefull kraft för att uppnå de globala målen. Men bristande tillgång till information, kunskap och resurser bland organisationer från låg- och medelinkomsterländer skapar ojämlikhet och är ett hinder för sektorns utveckling. Det finns ett behov av att ytterligare utöka evidensbasen och kunskapen om användning av idrott för social förändring, samt att öka möjligheten till inflytande bland organisationer som saknar det.

I detta projekt vill Swiss Academy for Development stärka sektorn för idrott för social förändring genom att säkerställa jämlik tillgång till information och resurser.

Projektet stöttas med 1 660 000 kr.


Vad händer i projektet?

Uppgradering av en nätverksplattform, spridning av information globalt och lansering av två temaserier om idrottens roll i uppfyllandet av de globala målen.


Varför fick projektet stöd?

Projektet bidrar till att skapa jämlik tillgång till information och resurser inom sektorn idrott för social förändring samt ökar kunskapen om användning av idrott för internationell utveckling, något som är en del av Postkodstiftelsens förändringsteori.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i november 2021 och avslutades i mars 2023

För mer info: https://www.sportanddev.org/