Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Squid Squad

Klimatförändringarna är en viktig fråga för unga och många oroar sig för klimatet. Den oron kan till viss del botas av att man gör någonting konkret. Konst kan hjälpa oss att byta perspektiv – att föreslå andra verkligheter och sätt att vara. Att skapa konst tillsammans med andra kan på så sätt stärka handlingskraften i frågor om klimat. I detta projekt verkar Art Lab Gnesta för att kanalisera det engagemang som redan finns hos många ungdomar. Projektet utgår från ett nybyggt växthus hos Art Lab Gnesta där deltagarna kommer att lära sig mer om allt från konst och komposter till opinionsbildning och civilkurage. 

Projektet stöttas med 1 220 000 kronor.


Detta kommer att hända i projektet  

Samtal och workshops med bland annat konstnärer, unga opinionsbildare och aktivister. Resultatet från arbetet presenteras i konstnärliga manifestationer och monument och möjligen även motioner i form av kommunala medborgarförslag.


Därför fick projektet stöd 

Behovet av anpassning till pågående och kommande klimatförändringar är mycket stort. Därför är det viktigt att fokusera kring det engagemang för miljöfrågor som redan finns hos många unga.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i augusti 2019 och avslutades i maj 2021

För mer info: https://www.artlabgnesta.se