Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Stärka tebönder genom förbättrad tillgång till data

Småskaliga jordbrukare har en viktig roll att spela när det gäller att föda jordens växande befolkning. För att de ska kunna arbeta mer effektivt är de dock i behov av bättre data och analys för att ta reda på vilka metoder och strategier som förbättrar produktiviteten och vilka som inte gör det. I detta projekt kommer Rainforest Alliance att introducera ett digitalt verktyg bland småskaliga tebönder i Kenya för att förbättra deras produktivitet, inkomster och hållbarhet.

Detta nya verktyg ersätter det tidigare pappersbaserade systemet och gör det möjligt att lättare sammanställa hur väl varje jordbruk lever upp till de ekonomiska, miljömässiga och sociala kriterierna i Rainforest Alliance certifiering.


Detta ska hända i projektet

Framtagande och introduktion av digitalt datainsamlingsverktyg.


Därför fick projektet stöd

Tebönder spelar en avgörande roll för att förse bland annat den svenska marknaden med te. Att te odlas på ett mer hållbart sätt för människa och miljö bidrar till en mer hållbar konsumtion och produktion.

 


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i oktober 2018 och avslutades i mars 2020

För mer info: https://www.rainforest-alliance.org