Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Stärka humanitära insatser för migranter i norra Italien

Italien har under senare år tagit emot många asylsökande och migranter och i nuläget beräknas ca 5,3 miljoner människor inneha uppehållstillstånd och ytterligare ca 500 000 befinna sig i landet utan tillstånd. En stor andel befinner sig i norra Italien som både fungerar som en plats där migranter bosätter sig men även passerar i sin strävan efter att komma vidare till andra länder. De humanitära utmaningarna är stora p.g.a. blandningen av personer med olika behov, migranternas brist på kunskap om sina rättigheter, skyldigheter och möjligheter samt bristen på kunskap om migrant-strömmarna och därmed svårigheter för lokala humanitära organisationer att möta de behov som finns.

I detta projekt vill Danish Refugee Council (DRC) stärka det humanitära skyddet för migranter i norra Italien. Detta kommer de göra genom att avlägsna hinder som finns för att migranter ska få sina rättigheter tillgodosedda och få tillgång till service samt öka kunskapen om migrationen i området så att stödinsatserna kan anpassas.

Projektet stöttas med 2 045 000 kr.


Detta kommer att hända i projektet

Etablering av ett stödcenter på gränsen mot Frankrike. Insamling av data genom intervjuer och till slut framtagning av rapport kring vilka behov migranterna har.


Därför fick projektet stöd

Projektet bidrar till att öka kunskapen om situationen och därmed ge humanitära organisationer möjlighet att bättre svara upp mot de behov som finns och agera mer inkluderande.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i september 2020 och avslutades i augusti 2021

För mer info: https://drc.ngo/