Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

  • Foto: Nils Jakobsson / Bildbyrån

  • Foto: Linnea Rheborg / Bildbyrån

Game Changer – stärka idrottsledare för att motverka utanförskap

I Sverige finns flera stadsdelar där en stor andel av invånarna upplever utanförskap på grund av bland annat arbetslöshet, långvarigt beroende av försörjningsstöd, otrygghet eller ohälsa. I detta projekt kommer Basketbollförbundet att ta fram en ledarskapsutbildning för unga vuxna som lever i socioekonomiskt utsatta områden samt utvärdera hur idrottsföreningar i dessa områden kan bli bättre på att engagera fler barn och unga. Ungdomarna som deltar i utbildningen är knutna till idrottsföreningar som till exempel basket, boxning, skateboard eller volleyboll. Utbildningen kommer att ta upp bland annat jämställdhet, barnrättsfrågor och självkänsla. De som deltar stärks dels i sitt ledarskap, och fungerar även som förebilder för barn och unga, som i sin tur lockas till föreningslivet i högre utsträckning.


Vad ska hända i projektet

Ta fram och genomföra ledarskapsutbildning för ungdomar i ålder 16-25 år som lever i utsatta områden.


Därför fick projektet stöd

Att fler barn och unga från socioekonomiskt utsatta områden engagerar sig inom idrottsrörelsen motverkar utanförskap.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i oktober 2017 och avslutades i september 2019

För mer info: http://www.basket.se/