Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Stärka Indonesiens miljöskydd för att bevara den biologiska mångfalden

I Indonesien lever 12% av världens däggdjursarter och 17% av världens fågelarter. Landet är också hem till 38 000 växtarter och dess regnskogar är de tredje största i världen. Samtidigt står Indonesien inför betydande miljöproblem. Regnskogen skövlas i en alarmerande takt vilket förstör hotade arters livsmiljöer och har betydande konsekvenser för både klimatet och befolkningens möjligheter att livnära sig.

Indonesiens rättsliga system har inte lyckats stoppa denna utveckling. Landet har starka lagar vad gäller miljöskydd, men kapacitet att tillämpa dessa saknas. The Environmental Law Institute verkar för att bevara den biologiska mångfalden och motverka klimatförändringarna genom att främja tillämpningen av miljölagstiftning i Indonesien.

 


Vad ska hända i projektet

Ta fram utbildningsmaterial och utbilda domare i tillämpning av miljölagstiftning.


Därför fick projektet stöd

Projektet kommer att bidra till att motverka klimatförändringarna genom att stärka tillämpningen av de lagar som ska förhindra illegal avverkning av skog i Indonesien.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i juli 2017 och avslutades i juli 2018