Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Stärka kunskapen om de globala målen hos svenska allmänheten

FN:s 17 globala mål är den mest ambitiösa agendan som världen någonsin antagit för hållbar utveckling. För att vi ska uppnå de globala målen är det viktigt att inte bara beslutsfattare känner till dem, utan även allmänheten. Då kan medborgarna påverka politiska beslut och kräva ansvarstagande från företag och myndigheter.

Enligt Sidas årliga undersökning om svenskars inställning till bistånd från 2020 så känner mindre än hälften av svenskarna till de globala målen. Det material om de globala målen som finns tillgängligt idag fokuserar ofta på varför globalt samarbete är viktigt för en bättre värld. Det finns ett behov av att komplettera detta material med förklaringar till de vanligaste missuppfattningarna om de globala målen, både för skolelever och den svenska allmänheten. Först när missuppfattningar justerats kan svenskar fatta hållbara och positiva beslut i sin vardag, vilket bidrar till Sveriges arbete för Agenda 2030. Postkodstiftelsen vill därför tillsammans med Gapminder i detta projekt ta fram engagerande och relevant material som syftar till att stärka den svenska allmänhetens och skolelevers kunskap om de globala målen på ett innovativt och lättförståeligt vis.

Postkodstiftelsen stöttar projektet med 5 200 000 kr.


Vad händer i projektet?

Projektet består av tre delar. Den första delen innebär att ta fram aktuellt och relevant faktaunderlag. En undersökning kommer att utföras för få en nollmätning på den svenska allmänhetens kunskap om de olika globala målen. Projektets andra del består av att utvecklaren kommunikationsstrategi och visuellt material. Videos för varje globalt mål samt tillhörande infografik och animeringar av insamlade data ska tas fram. I projektets tredje del kommer lärar-kit att tas fram, med lektioner för varje globalt mål vilket inkluderar rapporter, videos, diskussionsmaterial och en lärarguide. I slutet av projektet kommer organisationen att genomföra nya mätningar för att se om den svenska allmänheten och pilotgruppen av skolelevers kunskap om de globala målen har ökat. Allt material som tas fram inom projektet är på svenska och är riktat för att stärka just den svenska allmänhetens kunskaper, vilket är nytt för Gapminder som vanligtvis kommunicerar på engelska.


Varför fick projektet stöd?

Detta projekt bidrar till att uppfylla Postkodstiftelsens stadgar om att ”på annat sätt främja ett allmännyttigt intresse”.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i april 2021 och avslutades i december 2023

För mer info: https://www.gapminder.org