Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Stärka kvinnors ledarskap och politiska deltagande i Mali

Enligt FN:s jämställdhetsindex är Mali ett av de minst jämställda länderna i världen, där kvinnor är en särskilt utsatt grupp. Sedan 2015 finns en kvoteringslag för att 30% av alla politiska funktioner ska hållas av kvinnor, men denna kvot är långt ifrån realiserad – särskilt för beslutsfattande positioner på lokal nivå. Kvinnors möjligheter att nyttja sina politiska rättigheter i Mali begränsas av låg politisk vilja, låg kunskap kring kvinnors rättigheter och sociokulturella barriärer rotade i patriarkala strukturer. Kvinnors politiska deltagande är viktigt för att bygga och upprätthålla en hållbar demokrati.

I detta projekt vill Care Norge stärka kvinnors ledarskap och öka politiskt deltagande på nationell, regional och lokal nivå.

Projektet stöttas med 3 000 000 kr.


Detta kommer att hända i projektet

Grundutbildning av ledarskap och politik ska hållas, stöttning av kvinnor som ställer upp i politiska val. Kapacitetsstärka inom den formella och informella beslutsfattande processer. Avslutningsvis, etablering av civilsamhällsorganisationer som främjar kvinnors politiska rättigheter, kartläggning av existerande lagstiftning och policys, utveckling av strategier och kampanjer


Därför fick projektet stöd

Projektet i sikt bidrar till ökad jämställdhet i Mali


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i november 2020 och avslutades i april 2022

För mer info: https://care.no/