Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Stärka skyddet för konstnärlig yttrandefrihet

Rätten att fritt skapa och ta del av olika konstnärliga uttryck håller på att inskränkas i fler europeiska länder. Det förekommer att kulturskapare censureras och straffas med hänvisning till religiösa och nationella värderingar – även i flera västeuropeiska länder. Samtidigt saknas information och bevakning av överträdelser i de europeiska länderna och den konstnärliga yttrandefriheten står långt ner på EU’s agenda.

I detta projekt kommer Freemuse att bidra till att främja och stärka skyddet av den konstnärliga yttrandefriheten i Europa. Detta kommer att ske genom ett gediget kartläggnings- och informationsinhämtningsarbete, samt genom samarbeten med människorätts- och konstnärsorganisationer, och påverkansarbete för att lyfta frågan på den politiska agendan i såväl enskilda europeiska länder som på EU-nivå.

 

 


Detta kommer att hända i projektet

Framtagande av rapport om det aktuella tillståndet för konstnärlig yttrandefrihet i Europa, påverkansarbete, kunskapsspridning, med mera.


Därför fick projektet stöd

Genom att värna om den konstnärliga yttrandefriheten, främjas också ett fritt och demokratiskt samhälle.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i mars 2019 och avslutades i oktober 2020

För mer info: https://freemuse.org/