Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Stärka utsatta kvinnor i Demokratiska Republiken Kongo

Demokratiska Republiken Kongo (DRK) är ett av världens fattigaste och minst utvecklade länder. 64 % av befolkningen lever under fattigdomsgränsen och mest utsatta är kvinnor. Ungefär en tredjedel av kvinnorna har utsatts för sexuellt våld och över hälften har utsatts för våld i nära relationer. Kvinnor är i högre utsträckning fattiga samtidigt som de också utsätts för könsrelaterat våld och har mindre inflytande över beslut i familjen och lokalsamhället jämfört med män.

Women for Women International verkar i detta projekt för att öka jämställdheten och ge kvinnor i DRK förutsättningar för att komma ur fattigdom och i högre utsträckning delta i beslutsfattandet i familjen och samhället.


Vad ska hända i projektet

Utbildning för kvinnor om rättigheter och hälsa, samt utbildning för män om hur jämställdhet gynnar såväl kvinnor som familj och lokalsamhälle.


Därför fick projektet stöd

Jämställdhet är en förutsättning för hållbar och fredlig utveckling. Fattigdom minskar när kvinnor deltar i ekonomin och på arbetsmarknaden.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i augusti 2017 och avslutades i juli 2018

För mer info: http://www.womenforwomen.org