Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Stärkta röster för samhällsförändring 

Unga människor har en enorm potential att påverka och definiera våra samhällen. Tack vare exempelvis sociala medier är det möjligt att vara sammankopplade, vilket ökar möjligheterna att påverka samhällsutvecklingen. Ungdomar i länder med eftersatta medborgerliga rättigheter har dock ofta svårt att få ta del av pålitlig information och att få möjlighet att fritt diskutera. I detta projekt verkar RNW Media för att främja yttrandefrihet genom att möjliggöra för unga människor att göra sina röster hörda genom att stärka kapaciteten hos unga ledare att skapa och driva digitala samhällen.

Projektet stöttas med 2 860 000 kronor.


Detta kommer att hända i projektet

Framtagande av verktygslåda för att stötta unga i att starta och driva digitala plattformar, samt utbildning av unga som i sin tur kan utbilda fler unga.


Därför fick projektet stöd 

Projektet möjliggör för unga att förenas, mobilisera engagemang och göra sina röster hörda, vilket är en förutsättning för ett demokratiskt samhälle.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i augusti 2019 och avslutades i februari 2021