Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Stöd och trygghet till barn på flykt

28 miljoner barn befinner sig just nu på flykt i världen då de tvingats att lämna sina hem på grund av konflikt, våld eller fattigdom. Många befinner sig i flyktingläger och en del kommer till Sverige. Ofta har dessa barn upplevt och bevittnat traumatiska händelser, förlorat trygghet och har försämrade möjligheter till utbildning. Detta projekt handlar om att arbeta för att förbättra livssituationen för barn på flykt och för att tillgodose deras behov och rättigheter.

Fokus kommer att läggas på barns rätt till trygghet, lek och fritid samt till inflytande i frågor som rör dem. Aktiviteterna riktas till barn i flyktingläger, barn i asylprocessen i Sverige samt nyanlända ungdomar i Sverige.


Vad ska hända i projektet

Bland annat psykosocialt stöd, undervisning och lek för barn i flyktingläger, juridiskt stöd för barn i asylprocess, samt aktiviteter för nyanlända ungdomar i Sverige.


Därför fick projektet stöd

Enligt barnkonventionen har barn rätt till bland annat lek, fritid, trygghet och yttrandefrihet. Detta projekt bidrar till att tillgodose dessa rättigheter för barn på flykt.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i oktober 2017 och avslutades i oktober 2018