Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Stöd för unga, unga vuxna och män som förlorat närstående genom självmord

Att förlora en närstående genom självmord skapar en stor sorg och lämnar många frågor utan svar. Unga som sörjer blir ofta mindre synliga; barn, unga och unga vuxna som förlorat ett syskon kan få höra att de måste vara starka för sina föräldrars skull. En annan grupp som är osynliga i detta arbete är män som inte i lika hög utsträckning som kvinnor deltar i samtalsträffar och samtal i telefonjourer. I detta projekt verkar SPES för att bidra till att fler unga, unga vuxna och män som förlorat närstående får stöd. Man kommer bland annat att arrangera träffar för dessa målgrupper, samt sprida information om samhällsproblemet suicid.

Projektet är ett av de projekt som beviljats stöd inom ramen för temautlysningen ”Psykisk hälsa genom livet”.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i september 2018 och avslutades i augusti 2019

För mer info: http://spes.se/