Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Stolt – att öka medvetenheten om hbtq-rörelsens historia

Hbtq-rörelsen har sedan 50-talet nått stora framgångar och påverkat både lagstiftning och attityder hos allmänheten. Det finns dock en okunskap om rörelsens framgångar och motgångar och om hur det har varit att leva som hbtq-person i Sverige, samt om hur kampen för förbättrade rättigheter hängt ihop med andra politiska, sociala och kulturella skeenden i samhället. Det finns ett stort behov av att uppmärksamma hbtq-historien och göra den till en del av offentligheten.


Vad ska hända i projektet

Att skapa ett öppet digitalt arkiv för att lyfta fram hbtq-rörelsens historia, samt en nationell och avslutande konferens med bland annat utställningar, workshops och föreläsningar.


Därför fick projektet stöd

Genom att göra både hbtq-personer och den breda allmänheten mer medvetna om hbtq-rörelsens avtryck i historien och dess roll som förändrande kraft kan man lära sig av historien och påverka framtiden.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i augusti 2017 och avslutades i mars 2019

För mer info: http://www.rfsl.se